top bg pages

Даму стратегиясы

2018 жылғы 27 тамыздағы Samruk-Kazyna Ondeu Бақылау кеңесінің шешімімен “Samruk-Kazyna Ondeu” (SK-Ondeu) ЖШС-нің 2018-2028 жылдарға арналған Даму стратегиясы бекітілді.

Samruk-Kazyna Ondeu стратегиясы жинақы холдингті қалыптастыру, жобалық басқару стратегиясын іске асыру, компанияның кейбір жобаларын сенімді басқаруға беру, операциялық және инвестициялық тиімділікті арттыру, тиісті құзыреттерді, қаржылық тұрақтылықты арттыру бөлігінде “Самұрық – Қазына” АҚ тұлғасындағы жалғыз қатысушының даму стратегиясына сәйкес келеді.

Міндеттері

Инвесторлар үшін қолайлы жағдай жасау арқылы ҚР-да жаңа химия өндірістерін дамытуға ықпал ету, қажет болған жағдайда капиталға қатысу.

Samruk-Kazyna Ondeu пайымдауы

Базалық мұнай-химия жобаларының портфелін басқаратын тұрақты және табысты компания, кешенді жобаларды іске асыру саласында тәжірибесі бар құзыретті серіктес.

Samruk-Kazyna Ondeu қызметінің қағидаттары
  • Мүдделі тұлғалардың мүдделерін сақтау;
  • Жұмыста кәсібилік және жеке даму үшін дағдыларды пайдалану, компанияның тиімділігін арттыру және клиенттер үшін құндылық жасау;
  • Компанияның әлеуметтік жауапкершілігі және қоршаған ортаға қамқорлық жасау, тұрақты даму;
  • Қызметтің заңдылығы мен этикалық стандарттарға сәйкес жұмыс істеу;
  • Сыйластық және қызметкерлердің жұмысы үшін өнімді атмосфераны құру, қызметкерлердің денсаулығы мен қауіпсіздігіне қамқорлық жасау.
Samruk-Kazyna Ondeu дамуының стратегиялық бағыттары
  • Samruk-Kazyna Ondeu-ны біріктірілген, шағын мұнай-химия холдингіне айналдыру;
  • Оның операциялық және инвестициялық тиімділігін арттыру;
  • Қызметкерлерді дамытуға назар аудару;
  • Стратегиялық серіктестерді тарту.